Dramatist

S.No.Name of Drama TroupCityYear
1C Era Saranath troupMadurai
2Sri natanagopala Kala Manram SS Ramakrishna troupMadurai1958
3Kanna Nataka Mandal MK Natesan troupMadurai1962
4Sourashtra Kalaimanram TG Ayyan TroupChennai
5Palace Video Co KR Ayyappan & SS RamakrishnanMadurai1983
6VK Neelarao troupMadurai