Sourashtra Language Lessions

Sourashtra Language Lessons – 1, Introduction

Sourashtra Language Lessons – 1, opunu

Sourashtra Language Lessons – 1, tanunu

Sourashtra Language Lessons – 1, ajunu

Sourashtra Language Lessons – 2 (ajunu-vowels)

Sourashtra Language Lessons – 3 (opunu-consonants)